Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 14, 2024

Life Science as a political vision?

För att Sverige fortsatt ska vara en ledande life science-nation behöver den nationella life science strategin ses över. Regeringen ser behov av en uppdatering och i detta arbete är det av stor betydelse att ta del av vad sektorns aktörer tycker är mest angeläget inom området....


May 27, 2024

Fokus på vårdansvarskommittén - med kikaren mot regionernas förväntningar och farhågor

I somras beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Det har varit en lång och krokig resa fram till kommitténs...


Apr 26, 2024

Vidareanvändning av hälsodata - bra eller dåligt, vad säger patienterna?

En viktig fråga som varit på tapeten i många år är möjligheten att dela hälsodata, eller kanske snarare bristen på möjligheten att dela data. Användning av hälsodata och digital infrastruktur för bland annat precisionsmedicin är...


Mar 8, 2024

Alla pratar om precisionsmedicin – men hur fungerar det på riktigt?

Precisionsmedicin är framtidens sjukvård, det möjliggör för en skräddarsydd prevention, diagnos, behandling och uppföljning. Vi på Janssen vill vara med och utveckla Sverige till en ledande life science-nation och bidra i arbetet med...


Jan 26, 2024

Den betalningsmodell som används i Sverige idag är värdebaserad. I stället för att bara fokusera på själva kostnaden för ett läkemedel tittar man på hur effektivt och vilken nytta ett läkemedel har i förhållande till kostnaden.

Utvecklingen av nya läkemedel går konstant framåt, och dagens modell stöter...