Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 14, 2023

Förra månaden pratade Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör i region Stockholm, och Frida Lundmark, sakkunnig vid Lif, om vad som krävs för att fler ska förlägga sina kliniska prövningar i Sverige utifrån deras perspektiv. De var rörande överens om att fler studier behövs för att vi ska kunna...


May 25, 2023

I Sverige har vi goda förutsättningar för att bedriva kliniska prövningar. Kliniska studier ger patienterna möjlighet att testa nya effektiva läkemedel samtidigt som hälso- och sjukvården får den kompetens som behövs för att ge den modernaste och bästa vården. 

Tyvärr ser vi en oroande trend där...


Apr 11, 2023

De flesta kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen om man själv upplever det eller genom att en närstående gör det. Psykisk ohälsa innefattar ett brett spann med många olika typer av symtom och diagnoser. Får man rätt behandling behöver en diagnos inte påverka vardagen i större...


Mar 14, 2023

Tack vare framgångsrik forskning kan svårt sjuka patienter idag behandlas med avancerade läkemedelsterapier, som förlänger liv och till och med botar sjukdomar som tidigare var dödliga. Men medan förutsättningarna för vård har förändrats är systemet för prissättning, finansiering och betalning för...


Dec 16, 2022

Vård och hälsa diskuteras på många ställen i vårt avlånga land. Beslut som påverkar patienterna tas på statlig till regional nivå samt i ett flertal myndigheter. Men även beslut på EU-nivå får inverkan för patienten och det svenska vårdsystemets vardag.  
 
Till årsskiftet intar Sverige rollen som...