Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 26, 2022

I det sjunde avsnittet av Vi forskar för livet pratar vi om utmaningar och möjligheter för klinisk forskning. Det sägs att Sverige tappat position och initiativ inom läkemedelsforskningen trots goda förutsättningar. Hur ska vi bli en ledande nation igen? Hur har pandemin påverkat forskningen? Vilken är den...


Nov 29, 2021

I det sjätte avsnittet av Vi forskar för livet pratar vi om personcentrerad vård. Vilka reformer är nödvändiga och vad behövs förbättras för att skapa förutsättningar för en god personcentrerad vård i Sverige? Hur kan egentligen patienten påverka sin hälsa, vård och behandling? Med oss för att...


Nov 3, 2021

I det femte avsnittet av Vi forskar för livet pratar vi om jämlik tillgång till avancerade behandlingar. Vad krävs för att nå dit och vad betyder det för patienterna? Med oss för att diskutera detta har vi Lise-lott Eriksson, ordförande för Blodcancerförbundet, och Örjan Norberg, chef för enheten...


Oct 4, 2021

I det fjärde avsnittet av Vi forskar för livet pratar vi om den nationella life science-strategin. Vilka framsteg har gjorts och vilka utmaningar finns kvar? Hur väl nås målsättningen att Sverige ska vara en ledande nation i implementeringen av precisionsmedicin? Får patienterna ta del av den medicinska...


Sep 13, 2021

I det tredje avsnitt av podden Vi forskar för livet pratar vi om var makten ligger när det gäller patienters tillgång till nya läkemedel. Finns den hos staten eller hos regionerna? Hos politikerna eller hos tjänstemännen? Med oss för att diskutera detta har vi Calle Waller som är vårdpolitisk talesman...